Harry Kampschöer en Jurriaan Lombaers dragen stokje over

5-5 Nieuws


Per 1 september 2019 zullen wij onze rol als voorzitter respectievelijk bestuurslid Technische Zaken van de Doornse Hockeyclub overdragen.

 

Begin 2016 ben ik begonnen als (interim)voorzitter van onze mooie hockeyclub. Dat was toen een turbulente tijd. De hockeyclub stond midden in de watervelddiscussie, een discussie die eigenlijk niet over het waterveld ging. Het maakte duidelijk wat de gevoelens waren tussen diverse geledingen binnen de club. Bestuursfuncties waren eveneens moeilijk in te vullen. Op een gegeven moment was zowel de Technische Commissie als de Arbitragecommissie geheel niet bemand. Door hard samen te werken, met vallen en opstaan, is het gelukt om deze woelige tijden achter ons te laten en is de sfeer gewoon weer goed te noemen. 

Jurriaan Lombaers die het bestuur sinds 2017 versterkte, werd verantwoordelijk voor het Technisch beleid. Door hier structuur in aan te brengen en een hecht team te vormen hebben we grote stappen gezet op dit gebied – een transparanter selectieproces en het succesvolle Keepersgilde zijn hiervan mooie voorbeeldenJurriaan heeft bij zijn aantreden aangegeven dat hij het opzetten van het Technisch Beleid en Kader als een project zou oppakken. Intensiefmet een duidelijk resultaat voor ogen.

Ook samenwerking met andere clubs binnen onze gemeente is van de grond gekomen, waarbij de opzet van combi-teams met Maarn en Haaskamp een heel zichtbaar resultaat is . De verwachting is dat dit alleen nog maar hechter zal worden in de komende jaren. 

Vorig jaar hebben we de financiële administratie ondergebracht bij een externe administratiekantoor waardoor er meer stabiliteit en inzicht op dit terrein is gekomen. Onze hockeyclub is financieel gezond.

Ik kijk  met veel plezier terug naar de diverse A-feesten die georganiseerd zijn op onze hockeyclub. Leuk om te zien hoe ons jeugdbestuur de verantwoordelijkheid krijgt en draagt voor deze feesten. Niet alleen is het jeugdbestuur actief voor de A-leeftijd, ook organiseert zij leuke activiteiten voor andere leeftijdsgroepen.

Natuurlijk is niet alles goed gegaan. Op sommige gebieden hebben we beperkte of geen vooruitgang gemaakt. Opvolging arbitrage en arbitrage überhaupt op een hoger niveau brengen blijven een uitdaging. Ook het aanwerven van jonge jongens en senioren in de leeftijd tussen 25 en 35 blijft lastig. 

Vanzelfsprekend is niet iedereen altijd even blij geweest met de keuzes die gemaakt zijn. Dat we niet iedereen altijd tevreden kunnen stellen is evident, we hebben echter altijd met open vizier en met redenen omkleed onze keuzes gemaakt,gebaseerd op beleid zoals afgesproken tijdens een ALV.

 

Met veel plezier hebben Jurriaan en ik ons steentjebijgedragen aan de Doornse Hockeyclub. Waarbij we alle vrijwilligers die ons in onze taken hebben geholpen enorm willen bedanken. Zonder hen draait de club niet.

 

Tijdens de ALV van 22 mei wil het bestuur Willem de Boer als nieuwe voorzitter en Roel Prick als bestuurslid Technische Zaken voordragen om per 1 september 2019 het stokje over te nemenBeiden zijn woonachtig in Doorn en zijn actief als spelend lid.

 

 

Harry KampschöerJurriaan Lombaers

VoorzitterBestuurslid Hockey

 

 

 
5-5-2020 Algemeen