Belangrijk bericht over nieuwe materialen!

24-8 Nieuws

Met de plaatsing van nieuwe lockers (30 stuks) hebben we een mooie stap gemaakt om het trainershok verder te verbeteren. Tezamen met deze lockers willen we een materiaalbeleid introduceren waarbij onder andere de ballentassen op bruikleen basis aan teams worden vergeven. Andere materialen zullen in het trainershok aanwezig zijn en gebruikt kunnen worden door de trainers.


 Trainershok

Het trainershok is het hart waar alle materialen worden opgeslagen. We vragen eenieder er ook zorg voor te dragen dat deze netjes en ordentelijk blijft, zo kunnen we er allen van genieten. We hebben daarom ook de hoofdtrainers ge├»nstrueerd hier acht op te houden en ook elkaar en anderen hierop aan te spreken. Elke dag zal het trainingshok worden geopend en gesloten door één van de hoofdtrainers, zodat eenieder bij de gewenste materialen kan komen.


Lockers

Alle eerstelijns- en breedteteams zullen elk een locker toegewezen krijgen, met daarbij 2 sleutels. Mocht je onverwachts de sleutel van de locker niet bij je hebben dan heeft de Technisch Manager een loper waarmee hij de locker desgevraagd voor je open kan maken. We vragen jullie wel hier geen gewoonte van te maken.


Ballentassen

 

Teams

Set

Borg

Senioren

Heren 1, Jong Dames

60 dimple & 20 gladde ballen + grote Verbunt tas

€100,-

Eerstelijnsteams

MA1, MB1, MC1, MC 2, MD1

JA1, JB1, JC1, JD1

60 dimple & 20 gladde ballen + grote Verbunt tas

€100,-

Breedteteams

MA 2, MA3, MA4, MB2, MB3, MB4, MC3, MC4, MC5, MD2, MD3

JA2, JA3, JB2, JB3, JC2, JC3, JD2

40 gladde ballen + kleine Verbunt tas

€50,-

Jongste Jeugd

m8E1, m8e2, j8e1, j6e1, j6e2, m6e1, m6e2, mf1, mf2, jf1

200 ballen + container

€0,-

Trimhockey

Trimmers

100 ballen + container

€50,-

*Voor de Veteranen en Veterinnen zal op dit moment nog niets specifieks worden geregeld. Dit zal op een later moment worden bekeken of hier toch invulling aan zal worden gegeven.

Lockerssleutels

Voor deze sleutels dient een borg betaald te worden van €25,-. In het geval van verlies van de sleutel is een nieuwe te bestellen bij de Materiaal Commissie. Kosten hiervoor zijn €12,50. 

 

Per team dienen deze borgen betaald te worden voordat een ballentas en locker sleutel word uitgedeeld.  De borg kan betaald worden aan de bar met pin, op maandag bij Sebas, Dinsdag bij Sebas of Blake en op woensdag bij Blake. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De beschikbare materialen zijn eigendom van de club en in bruikleen beschikbaar gesteld aan de teams. Het is aan de teams en de trainer om elk lid erop te wijzen hoe we met de spullen van de club omgaan. Desondanks kunnen onvoorzien zich een aantal zaken voordoen:

Verlies van de gehele tas; neem hierbij direct contact op met de Technisch Manager. Er zal een nieuwe tas beschikbaar worden gesteld maar de borg van €100,- /€50,- zal niet worden restitueert worden. Ook dient voor de nieuwe tas een borgstellen van €100,- /€50,- te worden betaald.
Verlies van ballen gedurende het seizoen zullen niet aangevuld worden vanuit de club. Het staat de teams vrij om dit alsnog zelf te doen.
Kapotte ballen kunnen 2 maal per seizoen ingeleverd worden. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd. Je ontvangt dan een vervangende bal. Kapotte tassen melden bij de Materiaal Commissie zodat zij een vervangende tas kunnen regelen.
Ontbrekende ballen aan het einde van het seizoen zullen niet leiden tot restitueren van de borgstelling als minder dan 90% van de ballen aanwezig zijn. Mochten er minder dan 15% van de ballen teruggegeven worden dan zal mits een goede reden de borgstelling worden teruggegeven. Voor de eerstelijnsteams betekend dat er hooguit 8 ballen mogen missen en voor de breedteteams geldt een max van 4 ballen. We zullen coulant deze regel toepassen, maar wij gaan er nogmaals vanuit dat we allen als leden van de club zorgzaam omgaan met de eigendommen die ter beschikking worden gesteld.

 

 
24-8-2020 Algemeen