Opzeggen Lidmaatschap

8-4 Nieuws

Als je je lidmaatschap per seizoen 2019/2020 wilt beëindigen, dan moet je dit vóór 1 mei 2019 schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeven. 

Dit kan per email via [email protected].

 

Afmeldingen na 1 mei 2019


Bij afmeldingen die ná 1 mei 2019 worden ontvangen, wordt de contributie voor het gehele volgende seizoen doorberekend en geïncasseerd. 

 

Let op! 


Je kunt je lidmaatschap niet mondeling opzeggen! 


Mondelinge opzeggingen (bijv. aan coach, teammanagertrainer, bestuursleden, lijncoordinatoren, etc.) zijn niet geldig en wordenniet als zodanig geaccepteerd.

 
8-4-2019 Algemeen