Teamindeling staat online; woensdag 26 juni inloopavond

16-6 Nieuws


 

De teamindelingvan de jeugd is geplaatst. Deze is te vinden door naar de website van de Doornse Hockeyclub te gaan, in te loggen en dan naar: Club -->Documenten-->Hockey-Technisch beleid -->Teamindelingen Meisjes/Teamindelingen Jongens.

We gaan ervan uit dat we de meeste spelers na een zorgvuldig proces in een goed en leuk nieuw team hebben geplaatst.We hebben hierbij het proces en uitgangspunten gebruikt zoals besproken in april tijdens de informatieavond. Maar we zijn ons ervan bewust dat er ook vragen en teleurstellingen zullen zijn.

Mochten er vragen zijn over de teamindeling dan:

1) Bent u van harte welkom op de inloopavond op woensdag 26 juni vanaf 19.30  uur op de club.

2) Dient u zichuiterlijk 21 juniaan te melden voor de informatieavond en uw vraag door tegeven met een korte mail naar[email protected](voor de A en B lijn) of[email protected](voor de C enD lijn). Wij vragen dus niet te gaan bellen.

Tijdens de inloopavond zullen we het proces van teamindelingen toelichten en uw specifieke vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Let wel: de technische commissie heeft uitvoerig gesproken over de spelers en de teamindeling. Het is dus niet de verwachting dat de gepubliceerde teamindeling nog wijzigt.Het kan overigens wel zijn dat de club na de publicatie nog kleine wijzigingen maakt als blijkt dat dit vanuit breder club belang nodig is.

Voor de jongenslijn volgt nog een specifieke e-mail, waarin in meer detail de praktische afspraken (bijvoorbeeld over de trainingen) staan, zoals deze met Maarn zijn gemaakt in het kader van de samenwerking in de jongenslijnen tussen Maarn en Doorn.

 

Jaap Zanelli, Annette Hoogerbrugge (A/B lijn)

Charlotte Damen, Vivianne Hazelhoff (C/D lijn)

Kay van Os (Technisch Kader), Jurriaan Lombaers (bestuurslid Hockey)


 


 

 
16-6-2020 Algemeen