Nog twee weken voor het zomerreces...

30-6 Nieuws


We zijn inmiddels gestart met de laatste twee trainingsweken voordat de vakantie begint. Per 1 juli is er van overheidswege ook weer een aantal versoepelingen en mogen we er van uit gaan dat we in september de competitie mogen hervatten. Dat is goed nieuws!

De komende periode nemen we even rust (zomerreces) en gaan we een plan maken voor de heropening van het clubhuis met inachtneming van alle geldende regels en een nieuw trainingsschema en overige instructies i.v.m. COVID-19 opstellen.

Dit betekent dat:

 

  • vanaf 12 juli de trainingen van de (jongste) jeugd stoppen (ook al zijn er trainers/ouders op vrijwillige basis bereid om deze voort te zetten, er worden geen velden hiervoor beschikbaar gesteld)
  • het clubhuis/kleedkamers blijven per 1 juli nog dicht.
  • Deze en komende week blijft de wc in het trainershok nog beschikbaar (en wordt deze dagelijks schoongemaakt)
  • uitsluitend de trainers en de sleutelhouder van de veteranen mogen het clubhuis betreden voor bediening van sproeiers en de verlichting
  • het complex gaat dicht van 12 juli tot en met 16 augustus.
  • voor senioren geldt een uitzondering. Op twee avonden in de week zijn de velden beschikbaar voor trainingen. Verdere uitleg en een instructie voor het verkrijgen van de sleutel hiervoor volgt in de aanvoerders appgroep.
  • een (onderlinge)oefenwedstrijd kan uitsluitend in overleg met het wedstrijdsecretariaat plaatsvinden ([email protected]).

Tot slot nog een aantal data voor in de agenda:

 

  • op 12 juli is de laatste trainingsdag van dit seizoen en op 17 augustus start het nieuwe seizoen weer. Voor die tijd zijn de nieuwe trainingsschema's te zien op de DHC app.
  • op 4 juli is de ALV met borrel, graag opgeven als u aanwezig bent (zie eerdere mail)
  • de Witte Rook Sessie voor de (jongste) jeugdteams is op zaterdag 11 juli (zie eerdere mail)

We danken alle (ouders/verzorgers van) leden en andere betrokkenen voor het naleven van de Corona maatregelen! Met elkaar hebben we er voor kunnen zorgen dat we nog een paar weken lekker hebben kunnen hockeyen!

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe maar we zien jullie hopelijk nog op de ALV, de borrel en de Witte Rook Sessie. 


 
30-6-2021 Algemeen